Blefjell villreinområde.

Villreinstammen  på grensen mellom Telemark og Buskerud.

Bladet Villreinen
19. august 2004

Bladet Villreinen er et årshefte utgitt av Villreinrådet i Norge. Bladet kom første gang ut i 1987. Hver vår kommer årets nye nummer med rapporter fra de ulike villreinområdene, forskningsstoff og mange flotte bilder fra villreinfjellet.

Et meget nyttig blad for enhver som interesserer seg for jakt og forvaltning av villrein. I tillegg har også bladet en del annet stoff fra fjell Norge.

Bladet kan bestilles fra Villreinrådet og koster kr. 60,-.
Det er også mulig å bestille tidligere årganger.

For bestilling av bladet, send en e-post til Jan Hageland 

 

 

Tilbake

Redaktør: Halvor G.Garås.          e-post: blerein@online.no          Telefon: 48 14 80 20