Blefjell Villreinområde

2021

Dersom koronasituasjonen tillater.

Uke 38 skal elever fra VG2 klassen i KOVS Saggrenda  og elever fra Naturbruksgymnasiet i Ljusdal gjennomføre tellinger og eventuelt opplæringsjakt.  Kontakt Halvor Garås  telefon 48507020 for spørsmål rundet opplegget

Kalv ungdyr eldre simle eldre Bukk Totalt
9 5 5 3 22

25.  sept Kalv skutt stor flokk sett Svensketjønn

24.sept stor flokk sett Frili

22.sept   simle skutt flokk ca 130 dyr vest Blomtjern

21. sept  kalv skutt   flokk ca 130 dyr Gråfjell syd

20.sept  kalv og simle skutt  Langevann Nordstul

17. sept Bukk skutt Blenut  mer enn 50 dyr sett Rollag

17.sept simle skutt Kaldrastjern flere dyr. Tåke, Juveli

16.sept  Kalv skutt  Gunnulfsbuble

15.sept  Ungbukk skutt  ca 50 dyr Gunnulfsbuble

14. sept ungdyr simle skutt Rypeskard

14. sept   ungdyr simle og bukk skutt  ca 50 dyr sett Gunnulfsbunuten

14. sept  vel 50 dyr sett vest om Ormehogg. flere storbukker i flokken

11.sept  vel 20 dyr sett Kjøvetjenn Nordstulterrenget

8. sept  Ungdyr skutt ca 50 dyr sett . Frili

5. sept ca 10 dyr sett Holtet

4.sept ca 50 dyr sett Uverudfjell

31.august  kalv og simle skutt nord  sett ca 15 dyr Åklistul

29. august 70-80 dyr sett øst Blenuten

29. august Kalv skutt ca 20 dyr sett Velebu.

28. august 30 -35 dyr sett Viermyrnuten

28. august Kalv skutt 7 dyr sett Velebu

22. august Ungdyr skutt Nystul. 

22. august Kalv skutt nord Åklia  30-35 dyr sett sør for Åkliazz

21 august 7 dyr sett Øvre Fjellstul

21 august Ungdyr skutt Hovdestul

21. august Kalv skutt Velebu

21. august 35 dyr sett Velebufjellet

20. august  15 dyr  Viermyrnuten. Simle skutt.  Rollag.

19. august  Ingen meldinger om sette dyr i fjellet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle jegere bes sende inn kort: Både brukte og ubrukte.

Kjever og sett reinskjema skal også sendes inn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adr: Blefjell villreinutvalg

Gårdåsvegen 83,

3623 Lampeland

 

Skutt pr avsluttet jakt  totalt 27 dyr. 11 kalver. 7  halvannet åringer og 9 voksne dyr.  

Kalv/ungdyr Voksen simle Voksen bukk
18 6 3
     

14.10 Bukkekalv skutt mer enn 100 dyr Juveli

14.10 Ungdyr skutt Mathiesen

11.10  Ungdyr skutt Juveli   Ca 100 dyr

9.10  Ungdyr /simle Skutt Mathiesen

9.10 Tre dyr skutt  to kalv og en liten bukke Fossoterrenget ca 100 dyr

7. og 8.10  Enslig storbukk sett i område Surleitnuten Mathaug.

5.10 Kalv skutt  Nordstulterrenget  Flokk rundt 100 dyr sett.

1.10 dyr sett Tyrihalmfjellet ellers ingen andre nye observasjoner

25.9 Simle skutt Juverliterrenget

25.9  Kalv skutt Storevann/Langevann (Gunulfsbuterrenget)

25.9  Flokk 100-150 dyr i område Nordstul -Uverudfjell

20.9 Ingen nye meldinger om skutte eller sette dyr,

Villreinnemnda for Brattefjell-Vindeggen, Blefjell og Norefjell-Reinsjøfjell Sekretariatsadresse: Villreinnemnda for Brattefjell-Vindeggen, Blefjell og Norefjell-Reinsjøfjell fmovpost@fylkesmannen.no tlf 32 26 67 08

Forskrift om utvidet jakttid for villrein i Blefjell Villreinområde Fastsatt av Villreinnemda for Brattefjell – Vindeggen, Blefjell og Norefjell – Reinsjøfjell, med hjemmel i Forskrift av 21. januar 2017 nr.106, om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2017 til og med 31. mars 2022, §3, nr.4. Jf. Lov av 29. mai 1981 nr.38 om viltet (viltloven) §9.

§1. Formål Formålet med utvidet jakt på villrein er å imøtekomme særlige bestands- og forvaltningsmessige behov. §2. Utvidet jakttid Jakttiden for villrein blir utvidet fra og med 01.10.20 til og med 14.10.20 innen alle vald som er med i Blefjell Villreinområde. Følgende kriterium må være tilstede for at jakttiden utvides: Avskytning i Blefjell Villreinområde pr. 20.09.20 er færre enn 25 dyr. §3. Ikrafttreden Denne forskrift trer i kraft 20.09.20.

19. 9 Fem dyr sett nord for Blenuten.

17.9 Ingen nye observasjoner av dyr.

15.9 Flokk stor sett nord-vest for Velebu (mye spor i området nord Spjelset mot Gunleiksbu)

 

12.9  Ingen nye sette dyr den siste uken i fjellet.

4.9 Simle og ungdyr (hunn) skutt vest for Nystulnuten. Fosso ca 80 dyr dro mot nord .

3.9 Kalv skutt Mathaug Nordstul  flokk ca 50 dyr

. Foto (Eirik Andersen )

3,9 Kalv skutt Velebu flere små flokker vært i området

30.8 Simle skutt øst Åklistul Mathiesen +2 dyr sett

30.8 Kalv skutt Viermyrnuten Rollag  8-10 dyr sett

30.8 Bukk skut nord for Åklistul  Mathiesen ca 20 dyr sett

30.8 kalv skutt Velebu  3 dyr sett

30. 8 Flokk sett vest Blenuten-Åklinuten 40-50 dyr

29.8 Ungdyr (hunn)skutt Uverudfjell Juveli(ca 30 dyr sett)

29.8  simle og kalv skutt. Åklistul Mathiesen

28.8 ca 30 dyr sett i område Gunnulfsbuble- Uverudfjell.t

26.8 Bukk skutt Vest Blomtjern

26.8Kalv (hunn)  skutt Uverudfjell flokk ca 20 dyr

23.8 Ungdyr simle skutt Rollag (Revlidalen). Bukk sett

22.8 Simle skutt Rollag  (Øst Kroktjern) sett simle og kalv i tillegg

22.8 ungdyr (bukk)skutt Frili  4-5 dyr sett

20. 8.  To flokker av vel 30 dyr sett Mathisen terrenget.

20.8 Ungdyr skutt syd Åklistul (Hunn)

 

Har du observasjoner ta kontakt og vi legger det ut på denne siden.

 blerein@online.no

Høstens jakt begynner 20. august og jakter ut september med muligheter med forlengelse om fellingsresultatet  pr 20. september er for lavt.   Det forventes å felles  40-45 dyr av en kvote på 103 dyr. Stammen før jakt  2020er  ca 180  dyr.

         

 

 

 

 

Lese stoff om villrein: BLADET VILLREINEN

Meld fra hvis du finner feil på våre sider.

 

 

 

Redaktør: Halvor G.Garås.          e-post: blerein@online.no          Telefon: 48 50 70 20