Reinsdyrjakt på timeplanen.

Høsten 2002 innledet  Tinius Olsens skole avdeling Saggrenda  Skog et samarbeide med Naturbruksgymnasiet i Ljusdal i Sverige.  Elevene på jaktlinjen i Ljusdal  kom til Saggrenda for å jakte villrein på Blefjell.  Som gjenvisitt har  Saggrenda elever vært med på elg- og småviltjakt i Sverige.

I høst kom det 11 elever fra Ljusdal  Med seg hadde de lærerne Arne Nordstrøm og Christer Winther begge med erfaring fra fjorårets jakt på Blefjell.  Høsten 2002 felte en av Ljusdalelevene en liten reinsbukk i nærheten av Hjulet på Blefjell. Spenningen var stor om det kom til å bli rein i høst, da fjorårsjakten endte resultatløst.  Rein ble sett, men hva hjelper det når det er feil dyr.

Blefjell villreinområde har i 13 år samarbeidet med  Tinius Olsens skole avdeling Saggrenda. Det er elever på studieretning for naturbruk og da spesielt elevene på  VK1 Villmarksturisme som har utført ulike typer feltarbeide på Blefjell.  Hver høst  har elevene foretatt tellinger av reinstammen. Disse tellingene har hatt betydning for hvor stor fellingskvoten blir kommene år.  Som "oppgjør " for godt utført arbeide låner grunneiere ut jaktkort til TOS elvene og deres gjester fra Sverige.

Lærer  Christer Winther fra Ljusdal forteller at reindyrjakten på Blefjell og samarbeidet med Saggrenda et eksempel på vellykket internasjonalt skolesamarbeide. Det finnes ikke villreinjakt i Sverige og når TOS avd. Saggrenda har hatt muligheten til å invitere på reinsjakt, måtte dette bli en "Høydare" for elevene. "Høydare er det blitt" legger Winters kollega Arne Nordstrøm til.  Før Ljusdalselevene kom til Blefjell i høst hadde de blant annet vært på bjørnejakt hjemme i Sverige. Uka etter besøket på Blefjell reiste de til Gottland på sjøfugl- og kaninjakt.

 

 

 

 

          Årets jakt.      

                                                                                                                                                                                             

 

Første dag ble det kun sett spor etter reinsdyrene. Elevene var delt inn i tre grupper som trålet over stort sett hele Storeble. Mest spor nede i skogen under Åklia.                                                                                                                                                                                                     

Dag to. Reinsbukk sett ved Vestre Åklivatnet, ellers stort sett bare spor etter reinen. Det ble imidlertid sett både elg og ryper. 

Dag tre og siste jaktdag. Noen ønsket å jakte vest for Åklia mens resten av elevene ville opp i Gråfjell. Kanskje det hadde kommet rein opp i fjellet i løpet av natten?  Det var under foten av Gråfjell at flokken på vel 60 dyr ble observert og jakten gav resultater. En årskalv ble skutt av Marcus Jønsson fra Ljusddal. Hans første reinsdyr.  Dette ga mersmak ikke bare for den heldige skytter, men også for alle de andre.   To skudd brukte Marcus. Reinsjakten er mer spennende og krevende enn elgjakten hjemme i Sverige fortalte skytteren.

Elevene på VK1 Villmark i Saggrenda reiser over til Sverige i Uke 46. Da står det blant annet elg-, tiur- og orrfugljakt på timeplanen.

 

Noen bilder fra jakten 13-17 sept.2004

Bletoppen i strålende høstvær.

 

Elever og lærere fra Naturbruksgymnasiet i Ljusdal.

Elever fra Ljusdal sammen med Per-Andre Helliksen  fra VK1 Villmark til høyre.

Fra venstre lærer Arne Nordstrøm, Den heldige jegeren Marcus Jønsson med hode til reinskalven han skjøt. Til høyre lærer Christer Winther.

 

 

På jakt vest for Gråfjell.