Blefjell villreinområde.

Villreinstammen  på grensen mellom Telemark og Buskerud.

Kart over tellende areal og eiendommer som har reinsjakt på Blefjell

 

 

Redaktør: Halvor G.Garås.          e-post: blerein@online.no          Telefon: 48 14 80 20