Blefjell villreinområde.

Villreinstammen  på grensen mellom Telemark og Buskerud.

 Bestandsplan

Årsmøte i Blefjell villreinutvalg 2017.

 

I 2017 er det gitt 100 fellingstillatelser +  3 til Skogskolen for tellinger for jakt i uke 38, som er fordelt slik til jaktfeltene:

 

Jaktfelt

Areal

Kalv / ungdyr

Simle

Liten bukk       < 60 Kg

Stor bukk  > 60 kg

 1: Rollag

          23 849

8

3

2

 

 2: Juveli

          17 439

5

2

2

 

 4: Gunnulfsbu

          31 928

8

3

5

 

 6: Teigen

          10 000

4

1

1

 

 7: Hordvei

          15 370

5

1

2

 

 8: Nordstul

          19 584

7

2

2

 

 9: Fosso

          12 079

5

1

1

 

10: Mathiesen

          23 873

9

3

2

 

11: Velebu

           6 575

1

1

1

 

12: Hovdestul

          13 018

5

1

1

 

13: Skirva

          12 086

3

2

1

 

SUM

        185 801

60

20

20

0

Skogskolen

 

1

1

1

0

 

I tillegg til ordinær jakt bevilget årsmøtet 3 kort til skolen i skogskolen KOVS Saggrenda.

 

Her kan du klikke deg videre for finne ut mer om forvaltningen av villreinstammen på Blefjell.

Bestandsplan 2016-2018

Settrein skjema
Kondisjonsmålinger
Avskyting
Blefjell Villreinnemnd
Blefjell Villreinutvalg
Arkiv

Tilbake

Redaktør: Halvor G.Garås.          e-post: blerein@online.no          Telefon: 48 14 80 20